HUR DET FUNGERAR
Vanliga frågor
Kontakta oss
Regler

ALLMÄNNA VILLKOR

Version nummer 1.7 senast uppdaterad 13 juli 2022


1. ALLMÄNT


1.1. Dessa regler och villkor ("dessa villkor" eller "villkoren") gäller för din användning av spelen via webbplatsen www.casinoplanet.com ("Webbplatsen").


1.2. Casino Planet.com och förknippade varumärken är egendom som tillhör Genesis Global Limited, organisationsnummer C65325, med den registrerade adressen "28, GB Buildings, Level 3, Watar Street, Ta’ Xbiex, XBX 1301, Malta".


1.3. Genesis Global Limited ("Genesis") är ett företag baserat på Malta som lyder under maltesisk lagstiftning. Genesis bedriver sin verksamhet under Webbplatserna www.spela.com, www.casinogods.com, www.casinoplanet.com, www.casoola.com, www.kassu.com och www.pelaa.com (tillsammans ”Webbplatserna”) (därför ska alla hänvisningar till Genesis, www.casinoplanet.com eller någon av ovan nämnda webbplatser tolkas som en hänvisning till Genesis Global Limited).


Genesis har av Spelinspektionen beviljats licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel i enlighet med ett beslut daterat den 14 december 2018 med diarienummer 18Li7391 och är giltig från 1 januari 2019 till och med 31 december 2023.


1.4. Avtalsrelationen mellan dig som registrerad spelare och Genesis reglereras av dessa villkor och av svensk lagstiftning, med förbehåll för eventuella mer förmånliga lagar, regler eller förordningar till skydd för spelare eller konsumenter i det land där du är bosatt.


1.5. Dessa villkor träder i kraft och blir gällande när du accepterar dem som en del i registreringsprocessen. Genom att skapa, öppna och/eller registrera ett konto hos Genesis bekräftar du härmed för Genesis att du har läst dessa villkor och att du förstår och samtycker till dem och du åtar dig att alltid efterleva dem när du använder Genesis Webbplats och deltar i spelen.


1.6. För information om hur Genesis behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad - läs mer i vårt Integritetsmeddelande.


1.7. Om du inte samtycker till någon bestämmelse i dessa villkor får du inte använda eller fortsätta att använda Genesis tjänster.


1.8. Genesis förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och därmed ändra avtalet mellan dig och Genesis om så krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller vägledning utfärdad av tillsynsmyndighet, på grund av eventuella lagändringar i praxis eller det bedöms krävas av kommersiella skäl. Du kommer att få information om ändringarna innan villkorsändringarna träder i kraft och du kommer att bli ombedd att samtycka till ändringarna nästa gång du loggar in på webbplatsen. Ditt godkännande är obligatoriskt för att du ska kunna fortsätta att använda Webbplatsen och Genesis tjänster. Vid väsentliga ändringar kommer du få informationen om ändringarna minst 30 dagar före dess ikraftträdande. Om du inte vill acceptera ändringarna och/eller inte vill fortsätta att använda Webbplatsen och Genesis tjänster efter att dessa villkor har ändrats kan du välja att ta ut de pengar du har tillgängliga på ditt konto och avsluta ditt konto.


1.9. Alla hänvisningar till Genesis spel i dessa villkor ska avse kommersiell onlinespel, vilket bl.a. innefattar casinospel och andra spel som från en tid till annan är tillgängliga på Webbplatsen. Genesis förbehåller sig rätten att lägga till och ta bort spel från Webbplatsen.


1.10. Eventuella tillämpliga spelregler finns tillgängliga från en tid till annan på Webbplatsen.


1.11. Eventuella villkor för välkomstbonus kan hittas på Webbplatsen. Genesis förbehåller sig rätten att ändra villkoren i en kampanj eller ett spel om det inte kan levereras på grund av oförutsedda omständigheter. I ett sådant fall måste Genesis säkerställa att kunden placeras i samma eller bättre situation.


1.12. Du får inte öppna fler än ett konto på webbplatsen. Om du öppnar eller försöker öppna fler än ett konto på webbplatsen i strid med dessa villkor, kan Genesis komma att spärra eller stänga något eller samtliga av dina konton. Medel på dina konton kan även komma att kvarhållas om utredningen visar sig att du öppnat flera konton i strid med dessa villkor. Om det efter utredningen beslutas att ett konto ska lämnas öppet kommer eventuella medel på övriga konton överföras till detta konto.


2. DITT SPELKONTO


2.1. För att spela via Webbplatsen med riktiga pengar, måste du först registrera ett konto på Webbplatsen hos Genesis, öppna ett konto (ett ”spelkonto”) och sätta in pengar på ditt spelkonto på det sätt som framställs på Webbplatsen. Betalningar till och från ditt spelkonto får bara ske med en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster där Genesis förbehåller sig rätten att anlita betaltjänstleverantören som ska ta emot och/eller betala ut medel å Genesis vägnar.


2.2. Du får bara registrera och öppna ett spelkonto per Webbplats samt hushåll/IP-adress. För det fall du försöker öppna fler än ett spelkonto på Webbplatsen har Genesis rätten att spärra eller stänga spelkontona. Det är även din skyldighet att omedelbart informera Genesis om du upptäcker att du har fler än ett spelkonto registrerat på Webbplatsen.


2.3. Vid öppnande av ett spelkonto ska du fylla i registreringsformuläret och skicka in det till Genesis online. Genesis förbehåller sig rätten att vägra att neka en registrering utan att ange särskild orsak eller stänga ett befintligt spelkonto.


2.4. Du måste tillhanda samtliga obligatoriska uppgifter som efterfrågas, vilket bl.a. innefattar ålder, fullständigt namn, folkbokföringsadress eller motsvarande enligt spellagen, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter, inklusive en giltig e-postadress, ett giltigt mobilnummer, den plats där du är bosatt, den plats från vilken du avser att använda Webbplatsen om den skiljer sig från den plats där du är bosatt samt relevanta betalningsuppgifter. Samtidigt garanterar du för Genesis att de uppgifter som du har lämnat vid registreringstillfället är sanna, fullständiga och korrekta och upprätthåller dina personuppgifter aktuella på spelkontot. Observera att minderåriga vägras spelkonto och du måste vara 18 år eller äldre för att kunna registrera dig och för att kunna delta i de spel som erbjuds på Webbplatsen. Genesis kommer i samband med din begäran av öppnande av spelkontot att verifiera din identitet och adress genom en tillförlitlig elektronisk identifiering (exvis genom BankID) och du anses härmed informerad härom.


2.4.1. Penningtvättslagen, kundkännedom m.m.


2.4.2. Genesis är skyldiga att utreda och vidta nödvändiga kundkännedomsåtgärder för att uppnå god kännedom av dig som spelare i enlighet med penningtvättslagen (2017:630).


2.4.3. Genesis kan komma att behöva begära in ytterligare dokumentation vid ingåendet eller under affärsförbindelsen för att uppfylla sina förpliktelser enligt penningtvättslagen och eventuella frågor är direkt hänförliga till motverkande av penningtvätt.


2.4.4. Den efterfrågade dokumentationen kan avse att styrka något eller samtliga av uppgifterna nedan (ej uttömmande lista):

 • • Namn,
 • • Folkföringsadress eller motsvarande,
 • • Personnummer,
 • • Medborgarskap och/eller nationalitet (t.ex. registerutdrag från Skatteverket)
 • • PEP/RCA status (t.ex. om du har ett offentligt uppdrag eller en familjemedlem eller närståendepartner till en sådan person),
 • • Ekonomisk ställning (löntagare, student, egenföretagare osv.),
 • • Medlens ursprung.

2.4.5. Följande dokument kan begäras in för att styrka kundkännedomsuppgifterna (och ska vara giltiga vid en eventuell begäran):


Styrkande av ID-handlingar

 • • Nationellt ID-kort, utfärdat av svensk polis,
 • • Svenskt körkort,
 • • Svenskt pass,
 • • Svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet,
 • • Uppehållstillståndskort tillsammans med utländskt pass,
 • • Medborgare i övriga länder som har hemvistelse i Sverige.

Styrkande av adress

 • • Personbevis från Skatteverket

Styrkande av ekonomisk ställning och medlens ursprung

 • • Bankkontoutdrag (ej äldre än 90 dagar) som styrker inkomst och/eller besparingar
 • • Inkomstdeklaration eller motsvarande
 • • Lönespecifikation
 • • Bostads- eller aktieförsäljning,
 • • Arv eller gåva

2.4.6. Genesis kan behöva ställa ytterligare eller kompletterande frågor i enlighet med penningtvättslagen. Härmed informeras du om att Genesis har rätten att spärra eller stänga ditt konto om du inte tillhandahåller efterfrågade dokument eller uppgifter skyndsamt eller inom angiven tidsfrist. Genesis har även rätten att hålla inne medel på ditt spelkonto till dess Genesis har verifierat underlaget och slutfört granskningen. Det gäller även vid lämnade av felaktiga uppgifter såsom ålder (+18) där Genesis kommer omedelbart att stänga spelkontot och betala ut eventuella kvarstående medel (utan vinster) till dig skyndsamt men senast fem arbetsdagar efter att kontot stängs. Beslutet kommer även motiveras till dig skriftligen.


2.4.7. Du är härmed informerad och godkänner att Genesis har rätten att utföra kreditkontroller av dig via en tredje part för att få en utökad kundkännedom i enlighet med penningtvättslagen samt spellagen.


2.4.8. Genom att acceptera villkoren samtycker du till att vara behjälplig och underlätta de verifikationskontroller som Genesis är skyldig enligt lag eller som kan krävas av tredje part (inklusive tillsynsmyndigheter) för att bekräfta din identitet och dina kontaktuppgifter samt motverka och förhindra penningtvätt.


2.4.9. Samtliga transaktioner till och från spelkontot kommer att granskas av Genesis personal i enlighet med penningtvättslagen. Om misstänkta aktiviteter upptäcks på ditt spelkonto kan det leda till att du blir rapporterad till relevanta myndigheter, stängning av spelkonto samt att dina medel kvarhålls i Genesis ägo eller enligt instruktion från relevant myndighet.


2.4.10. I enlighet med penningtvättslagen, behåller vi all information som lagrats under en period av minst fem år (10 år vid misstänkta transaktioner eller motsvarande) från det datum du/Genesis har avslutat ditt konto, i syfte att förebygga, upptäcka, analysera och utreda penningtvätt eller finansiering av terroristaktivitet. Efter denna tidsperiod kommer dina personuppgifter gallras från våra register.


2.5. Du har ensamt ansvar för att säkerställa att du förvarar dina inloggningsuppgifter säkert. Du får inte avslöja inloggningsuppgifterna för någon annan person. Det är enbart du själv som får spela på ditt spelkonto. Genesis ansvarar inte för någon tredje parts missbruk eller felaktiga användning av ditt spelkonto på grund av att du med eller utan avsikt och vare sig aktivt eller passivt avslöjar dina inloggningsuppgifter till någon tredje part. Om Genesis upptäcker eller misstänker att någon annan person än du använder ditt spelkonto förbehåller Genesis sig rätten att spärra eller stänga kontot och kan även komma att kvarhålla medel på spelkontot.


2.6. Det är i direkt strid med dessa villkor att överföra medel från ditt spelkonto till andra användare eller ta emot pengar från andra spelare till ditt spelkonto eller att sälja, överlåta och/eller förvärva konton till eller från andra spelare.


2.7. Du får inte registrera och öppna ett konto om du befinner dig i ett land där din begäran om att registrera ett konto och/eller använda våra tjänster är olagligt eller strider mot gällande rätt (s.k. "Förbjuden Jurisdiktion"). Det är ditt ansvar att säkerställa att du inte befinner dig i en Förbjuden Jurisdiktion. Vi förbehåller rätten att omedelbart stänga ditt konto om vi upptäcker att ditt konto har öppnats, eller använts från eller i en Förbjuden Jurisdiktion. "Förbjuden Jurisdiktion" innefattar USA och dess territorier, Frankrike och dess territorier, Spanien, Danmark, Iran, Israel, Portugal, Rumänien, Turkiet, Ukraina, Belgien, Australien, Slovenien, Grekland och andra länder där vi inte är verksamma eller där Genesis tjänster anses vara i strid mot gällande rätt.


2.8. Om du försöker registrera och öppna ett konto eller använda Webbplatsen från ett annat land är ditt ansvar att säkerställa att onlinespel är lagligt.


2.9. Ett inaktivt konto är ett konto som inte har använts under tolv månader och som har ett saldo med riktiga pengar. Genesis kommer att kontakta dig, i första hand via e-mail, om ditt konto blir inaktivt. Om Genesis efter tolv månader sedan den senaste inloggningen inte kan kontakta dig eller ingen aktivitet genomförs på spelkontot även efter att vi har kontaktat dig förbehåller Genesis sig rätten att ta ut en administrativ månadsavgift på 50 kr. Du kan alltid kontakta vår kundsupport för begäran om uttag från ditt inaktiva eller på annat sätt oåtkomliga konto.


2.10. Om ett spelkonto förblir inaktivt under trettio (30) månader, vilket innebär att inga transaktioner har registrerats på det specifika kontot under ovan nämnda tid, kommer Genesis att försöka överföra det kvarstående saldot till samma betalmetod som spelaren av spelkontot har använt för insättning till spelkontot..


2.11. Insättningar på ditt spelkonto


2.11.1. En förutsättning för att delta i spel med riktiga pengar är att du har tillräckligt med pengar på ditt spelkonto.


2.11.2. Lägsta möjliga insättning på Webbplatserna är 200 SEK och den högsta enskilda insättningen är 100 000 SEK.


2.11.3. Spel på kredit är förbjudet och Genesis kommer inte att bevilja någon kredit. Genesis accepterar inte kontanter som betalmetod.


2.11.4. Genom att genomföra en insättning på en av Webbplatserna accepterar du att inte göra gällande några återbetalningskrav, återföringar eller på annat sätt avbryta några insättningar till ditt spelkonto och accepterar även att ersätta oss för eventuella obetalda insättningar.


2.11.5. De betalningsmetoder som finns tillgängliga återfinns under avsnitt kontoprofil på webbplatsen. Betalningsmetoder kan komma att ändras av Genesis från en tid till annan. Avgifter kan tillkomma beroende på vilken betalningsmetod du väljer vars aktuella avgift återfinns vid valda betalningsmetod. Vänligen notera att din valda bank eller annan betaltjänstleverantör kan självständigt ta ut avgifter från dig för banköverföringar oh andra betalningsmetoder. I Sverige godkänns enbart SEK som valuta.


2.11.6. Tillgodohavanden på ditt spelkonto är ej räntebärande. Härmed accepterar du att du inte behandlar Genesis som ett kreditinstitut.


2.11.7. Dina medel på spelkontot kommer alltid vara separerat och avskilt från Genesis egna medel i syfte av att skydda dina pengar för det fall Genesis hamnar på obestånd eller går i konkurs.


2.12. Uttag från ditt spelkonto


2.12.1. Begäran om uttag måste lämnas via Webbplatsen. Genesis kommer inte att godkänna några förfrågningar om uttag via telefon eller e-mail.


2.13. Vid uttag har du rätt att ta ut ett belopp på minst 200 kr från ditt kvarstående balanssaldo i enlighet med de instruktioner som finns på Webbplatsen.


2.14. Om du spelar ett spel med riktiga pengar kommer medlen omedelbart att dras från ditt spelkonto. Genesis kan därför inte återlämna, tillhandahålla återbetalningar och du kan inte heller återkalla ditt köp medan du spelar.


2.15. Du kan ta ut ett maxbelopp på 100 000 kr per månad, 50 000 kr per vecka och inte mer än 20 000 kr per dag, med undantag för progressiva jackpotvinster där inga gränser tillämpas.


2.16. Vill du göra ett uttag på hela ditt kvarstående saldo och därmed ta ut samtliga medel måste du först avbryta alla insatser eller andra pågående åtgärder.


2.17. Genesis kommer därefter göra en utbetalning från ditt spelkonto till samma betalmetod som du har använt för insättning till spelkonto.


2.18. Kontoadministration


2.18.1. Genesis är ansvarig för administrationen av ditt spelkonto. Genesis kommer att räkna av samtliga eventuella förluster mot samtliga eventuella vinster.


2.18.2. De medel som finns på ditt spelkonto kommer att hållas tillgängliga för dig att använda tills du gör en insats på webbplatsen. Därefter kommer Genesis reservera det satsade beloppet i avvaktan på spelets resultat. Insatsen är vid detta tillfälle bindande utan möjlighet att dra tillbaka den eller ta ut de belopp som Genesis reserverat.


2.18.3. För övriga avgifter och administration, se ovan under avsnitt 2.


2.19. Stänga ett Spelkonto


2.19.1. Du kan stänga ditt spelkonto genom att kontakta Webbplatsens kundsupport, support@casinoplanet.com. När ett spelkonto stängs, ska Genesis snarast betala kontosaldot till dig. Genesis ska emellertid enbart betala tillbaka det som återstår av insättningarna gjorda av dig, om spelkontot stängs på grund av misskötsel.


2.19.2. Om Genesis stänger ditt spelkonto kommer du bli informerad skriftligen om anledningarna till beslutet.


2.19.3. Genesis ska inte debitera någon avgift för att stänga ett spelkonto.


2.19.4. En spelare som önskar återfå medel som finns på ett stängt spelkonto kan kontakta Genesis kundsupport.


2.19.5. Om ditt spelkonto stängts på grund av spelberoende eller bedrägeri är du förbjuden att öppna ett nytt spelkonto. Eventuellt nytt konto kommer att stängas av Genesis.


2.19.6. Genesis förbehåller sig rätten att stänga ett spelkonto som öppnats i strid med dessa villkor.


2.19.7. Genesis förbehåller sig även rätten att återkalla och avlägsna alla bonusar som har delats ut till dig om sådana bonusar inte har använts inom 60 dagar räknat från det datum då de delades ut.


2.20. Vinster


2.20.1. När resultatet av ett spel som du deltar i har fastställts eller, om tillämpligt, när Genesis har bekräftat det relevanta resultatet för en händelse och reglerat handeln kommer eventuella vinster att vara tillgängliga för användning på ditt spelkonto.


2.20.2. Om Genesis av misstag sätter in vinster som inte tillhör dig på ditt spelkonto, oavsett om det sker på grund av tekniskt eller mänskligt fel eller på annat sätt, kommer beloppet att förbli Genesis egendom och kommer att återföras till Genesis från ditt medlemskonto. Om du har tagit ut pengar som inte tillhör dig innan Genesis får kännedom om misstaget kommer det belopp som har betalats av misstag, att utgöra en skuld som du är skyldig Genesis. Om du upptäcker att en felaktig kreditering inträffat måste du informera Genesis omedelbart.


3. ALLMÄNNA REGLER FÖR SPEL


3.1. Du kan endast göra en insats med riktiga pengar om du har registrerat dig, är kontoinnehavaren av ett spelkonto samt gör en insats med medel du har på ditt spelkonto.


3.2. Genesis förbehåller rätten att sluta erbjuda ett spel eller blockera vissa spel för spelare. Alla insatser som har gjorts på ett sådant spel kommer att återbetalas till respektive spelare.


3.3. Insatsen kommer att regleras av den version av dessa regler och villkor som gällde när insatsen accepterades.


3.4. En insats anses vara accepterad och giltig så snart den tas emot i Genesis system, valideras och behandlas. En bekräftelse skickas därefter till den enhet du använder med ett unikt nummer och en tidsangivelse.


3.5. Genesis förbehåller rätten att neka insatser utan att ange orsak.


3.6. Ett kontoutdrag med samtliga transaktioner och övrig transaktionshistorik är tillgängligt för dig på webbplatsen i inloggat läge.


3.7. Om Genesis bedömer och beslutar att stänga ditt konto kommer det inte att leda till att redan gjorda insatser ogiltigförklaras. Ett förbetalt spel/gjord insats som lagts innan ett sådant beslut, löper därmed på tills att det lagda spelet faller ut. Om du vinner på ett förbetalat spel betalas vinsten ut på ditt spelkonto, förutsatt att det inte förekommer misstankar om bedrägeri eller liknande.


3.8. Du kan inte ändra, återkalla eller avbryta en insats som har gjorts och bekräftats.


3.9. Utöver ditt godkännande av dessa villkor vid öppnande av ett spelkonto, bekräftar du även vid en insats att du har läst och samtyckt till samtliga villkor och regler för spel som erbjuds av Genesis så som de framställs på webbplats.


3.10. Vinster kommer att sättas in på ditt konto efter att slutresultatet har bekräftats om det inte finns en annan anledning.


3.11. Om Genesis får kännedom om att du har gjort ett antal insatser från olika konton som du har öppnat på otillåtet sätt kommer alla insatser att ogiltigförklaras. Genesis förbehåller rätten att vidta ytterligare åtgärder om det bedöms vara nödvändigt i det enskilda fallet.


3.12. Om en insats som överstiger en fastställd gräns för spelet har accepterats av misstag, kommer det överskjutande beloppet att sättas åt sidan. Insatsen görs med den fastställda gränsen och mellanskillnaden återbetalas till den som lagt insatsen.


3.13. Insatser är endast giltiga när de har tagits emot av Genesis system. Om det skulle uppstå ett avbrott i kommunikationen efter att du har gjort en insats och den har tagits emot av Genesis system kommer den fortfarande att betraktas som giltig. Du får information om att insatsen har accepterats när kommunikationen har återupprättats, varvid den redan kan ha varit utnyttjad. Du kommer också att få information om den gjorda insatsens resultat. Om den erbjudna insatsen inte tas emot av Genesis system kommer den inte att vara satsad och då kommer inte heller beloppet att dras från ditt spelkonto.


3.14. Om det uppstår ett avbrott i ett spel (t.ex. på grund av att vi oavsiktligt kopplas ned från din utrustning eller om vårt spelsystem plötsligt stängs av) kommer du att få möjlighet att avsluta spelandet så länge inget annat anges i spelets regler. Spelet kommer att upphöra om det inte har avslutats inom 90 dagar.


3.15. Om ett spel startas, men misslyckas eller ger ett inkorrekt resultat på grund av ett fel i programvaran för hantering av spelkonton och/eller i spelet och/eller i slumpvalsgeneratorn kommer alla insatser och vinster från det spelet att upphävas, varvid spelkontots saldo återställs till det saldot innan spelet startade.


3.16. Genesis arbetar för att inte göra några misstag när vi utfärdar utbetalningstabeller. Om något oavsiktligt misstag inträffar förbehåller Genesis sig rätten att ändra utbetalningarna när händelsen har avslutats. Du kan kontakta kundsupporten för vidare information.


3.17. Om det förekommer ett fel i programvaran eller slumptalsgeneratorn kommer insatsen att ogiltigförklaras och insatsbeloppet att återbetalas till dig.


3.18. Närmare regler för våra casinospel återfinns under respektive spel.


4. DINA SKYLDIGHETER SOM KUND


4.1. Du uppfyller laglig ålder (18 år eller äldre) och har erforderlig rättskapacitet att ingå avtal och delta i spelen som erbjuds på Webbplatsen.


4.2. Du spelar för nöje och är införstådd med de risker som är förknippade med casinospel, dvs. du kan förlora insatta medel.


4.3. Du spelar för egen räkning och inte för någon annans räkning.


4.4. Samtliga uppgifter du lämnar till Genesis under avtalsförhållandets löptid är sanna, fullständiga och korrekta och du kommer omedelbart att informera Genesis om eventuella ändringar i de uppgifter som du lämnat om dig själv.


4.5. Medel som du sätter in på ditt medlemskonto har inte koppling till någon olaglig verksamhet och inte heller sitt ursprung i någon olaglig aktivitet eller källa. Genesis förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spel, spärra eller stänga ditt spelkonto och/eller vidta andra erforderliga åtgärder för att förhindra att sådant uppförande förekommer.


4.6. Du får endast göra insättningar och uttag av medel till och från ditt spelkonto via kreditinstitut som är giltiga och lagligen tillhör dig.


4.7. Den programvara som vi tillhandahåller dig ägs av Genesis eller andra tredje parter och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får endast använda programvaran för dina personliga rekreationsändamål i enlighet med alla regler och villkor som framställs i dessa villkor samt i enlighet med gällande lagstiftning.


4.8. Du använder ett hövligt språk gentemot Genesis anställda och du måste avhålla dig från oförskämda eller obscena kommentarer, oavsett kommunikationskälla.


5. BONUSREGLER


5.1. Allmänt


5.1.1. Från och med 1 januari 2019 kan Genesis enbart erbjuda en bonus per spelare per Webbplats. Bonusen är endast giltig i de fall du inte har accepterat en bonus efter 1 januari 2019 på någon av Genesis Webbplatser.


5.1.2. Dessa villkor för en bonus- eller marknadsföringskampanj, ska definieras i regler och villkor tillämpliga för sådan bonus eller kampanj. Bonusar kan innehålla ett krav att de satsas ett visst antal gånger (“Vinstkrav”) innan de kan tas ut. Om en bonus är underkastad ett vinstkrav, kommer vinster som genererats av bonusinsatsen att kunna tas ut först när vinstkravet är uppfyllt.


5.1.3. Du är endast berättigad till en välkomstbonus.


5.1.4. Genesis förbehåller sig rätten att erbjuda en specifik bonus till en viss kundgrupp.


5.2. Bonusmissbruk


5.2.1. "Bonusmissbruk" inbegriper, men begränsas inte till:


a. brott mot villkor och regler för en bonus, fria insatser eller något annat förmånserbjudande;

b. öppnande av flera Spelkonton för att få flera bonusar.


5.2.2. Där det finns skälig misstanke att du har begått eller försökt begå missbruk av bonusen, antingen på egen hand eller som del av en grupp, förbehåller sig Genesis rätten att:


a. förverka bonusen som tilldelats dig som missbrukat bonusen och alla eventuella vinster från den bonusen; och/eller

b. återkalla, neka, eller dra tillbaka ett bonuserbjudande från dig som missbrukar bonusen; och/eller

c. blockera åtkomst till vissa produkter; och/eller

d. exkludera dig som missbrukar bonusen från alla framtida förmånserbjudande; och/eller

e. avsluta ditt spelkonto med omedelbar verkan.


5.2.3. Där det finns skälig misstanke att en serie insatser har placerats av en spelare eller en grupp av spelare som, på grund av en bonus, gratisinsats eller annat reklamerbjudande, resulterar i garanterade kundintäkter oberoende av resultatet, förbehåller sig Genesis rätten att återta bonusen och helt efter eget gottfinnande återställa insatser till korrekta odds, annullera gratisinsatserna och/eller annullera eventuella insatser som betalats med bonusen eller bonusvinsterna.


5.2.4. Se vidare på webbplatsen under fliken ”Bonusregler och Villkor” för gällande regler och villkor för välkomstbonusar.


6. ANSVARSFULLT SPELANDE


6.1. Du kan avsluta ditt konto genom att klicka här.


6.2. Du kan själv välja att stänga av dig från att spela på Webbplatsen (på bestämd eller obestämd tid), klicka här för mera information. Du kan också välja att omedelbart stänga av dig själv med hjälp av den s.k. ”panikknappen” vilket ger dig möjligheten att stänga av dig från att spela på Webbplatsen under en avkylningsperiod på 24 timmar, klicka här för åtkomst till panikknappen. Du kan också gå till fliken ”ansvarsfullt spelande” på webbplatsen och välja en av de åtgärder som återfinns där eller kontakta Genesis kundsupport på support@casinoplanet.com. En självavstängning/paus enligt denna bestämmelse kommer att enbart gälla på den Webbplatsen du har valt att stänga av dig ifrån.


6.3. I tillägg till avstängning från spel på Webbplatsen kan du, via meddelande till Spelinspektionen, stänga av dig själv från allt spelande hos alla speloperatörer via det nationella självavstängningssystemet, www.spelpaus.se. Besök spelpaus.se eller klicka på Spelpaus-logotypen som återfinns i det låsta fältet högst upp på varje sida där spelande äger rum.


6.4. Innan du kan börja spela måste du sätta en insättningsgräns per dag, vecka och månad. Du har även möjlighet att ändra dina gränser på ditt Genesis-konto under din profil. Om du bestämmer dig för att sänka dina gränser kommer denna uppdatering att gälla omedelbart. Om du bestämmer dig för att höja dina gränser för inloggningstid kommer sådana höjningar inte att träda i kraft förrän vid nästa månadsskifte, dock tidigast efter 72 timmar. Om du bestämmer dig för att öka din insättningsgräns kommer sådana ökningar träda i kraft efter 72 timmar. Om du höjer din gräns och/eller anger din insättningsgräns till över 10 000 SEK i månaden kommer Genesis att kontakta dig i syfte att fullgöra sin lagstadgade omsorgsplikt. Insättnings- och inloggningsgränserna gäller för samtliga webbplatser. Gränserna är rullande och baseras på den tidpunkt som gränsen sätts. Du kan även använda ett självtest som är utvecklat av den oberoende parten Stödlinjen, vilket även återfinns högst upp i ett låst fält.


6.5. Om du väljer självavstängning på det sätt som framställs ovan så kommer du inte kunna logga in på ditt konto, göra insättningar, uttag eller spela under denna tid. Förbetalda spel som lagts innan en självastängning löper vidare fram till dess att det lagda spelet faller ut. En självavstängning gäller på samtliga av Genesis webbplatser. Självavstängningsperioden avslutas när den valda tiden löpt ut. När ditt spelkonto öppnas igen ska du ansvara för eventuella förluster som uppstår som resultat av din fortsatta användning av Genesis tjänster och du ska under inga omständigheter erhålla en återbetalning från Genesis. Inga spelkonton får öppnas eller aktiveras vid fastställt spelberoende. För uttag under avstängning vänligen kontakta kundsupport.


6.6. I de situationer då vi misstänker att det kan förekomma spelproblem, kan Genesis komma att skicka ut ett mejl, SMS, eller ringa dig på telefonnumret som du har registrerat på ditt konto hos oss. Detta för att be dig att svara på frågor som kommer att förbättra vår förståelse om din nuvarande situation. Att svara på frågorna är valfritt, och kommer att enbart vara till användning för att biträda dig. Om du inte medverkar kan Genesis dock komma att följa upp med ytterligare åtgärder för att skydda och motverka dig från överdrivet spelande.


6.7. I tillägg till 6.6. kan Genesis välja att stänga av ditt konto ensidigt för det fall försvårande omständigheter avseende ansvarsfullt spelande framkommer. Detta kan till exempel vara att det i kommunikation med dig framkommer information som tyder på ett problemspelande och inga andra åtgärder bedöms vara tillräckliga.


6.8. Om du utövar din rätt att radera kommer ditt konto att avslutas och eventuella bonusar kommer att förverkas. Efter avslut av ditt spelkonto kan vi fortsatt behandla dina personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla gällande lagstiftning.


7. ANSVAR OCH FRISKRIVNINGSBESTÄMMELSER


Allmänt


7.1. Genesis tillhandahåller ingen rådgivning rörande skatt och/eller juridiska frågor.


7.2. Genesis är inte partners med idrottslag, eventorganisatörer eller spelare som visas på Webbplatsen, och hävdar inga immateriella rättigheter gällande namn eller bilder gällande dessa.


7.3. Genesis gör inga utfästelser och ger inga garantier, varken uttalade eller outtalade, rörande dina lagliga rättigheter att delta i Genesis spel, inte heller ska någon av Genesis anställda, licensinnehavare, distributörer, grossister, dotterbolag, filialer, reklam-, annons- eller andra byråer, media parter, agenter eller återförsäljare ha behörighet att göra sådana utfästelser eller ge sådana garantier. Du ska inte använda tjänsterna, öppna, använda eller återanvända ett spelkonto, gå in på Webbplatsen eller acceptera någon vinst om du inte till fullo förstår, samtycker till, önskar bli en part i och att följa, utan undantag, dessa villkor häri och som kan ändras från tid till annan.


7.4. SMS-meddelandetjänsten är enbart till för att gagna dig. Genesis tar inte och accepterar inte något som helst ansvar om det skulle vara något fel i innehållet i sms-meddelandena eller om du inte skulle få sms-meddelande(n).


7.5. All information som visas på Webbplatsen (inklusive men inte begränsat till resultat, evenemangstider, statistik, redaktionella texter etc.) lämnas endast i informationssyfte och är inte avsedd att utgöra professionell rådgivning av något slag.Varken Genesis eller någon av dess oberoende tjänsteleverantörer är ansvarigt för eventuell felaktig information, försummelser, felaktigheter eller förseningar, eller för eventuella åtgärder som vidtagits i förlitan på information som ingår däri.


7.6. Spelmaterial (vare sig elektroniskt erhållet eller erhållet på andra sätt) är automatiskt ogiltigt om det är förfalskat, förvanskat, förändrat eller manipulerat på något sätt, eller om det är oläsligt, mekaniskt eller elektroniskt reproducerat, erhållet utanför godkända legitima kanaler, eller om det innehåller tryckfel, produktionsfel, typografiska, mekaniska, elektroniska eller andra fel.


7.7. Alla vinster som erhålls genom tävlingar och kampanjer som organiseras av Genesis kommer att skickas inom en uppskattad och inte garanterad tidsperiod på sex veckor från och med tävlingens eller kampanjens slut.


Ditt/spelarens ansvar


7.8. Du måste vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda data och/eller mjukvara som lagras på datorn mot skador av något slag eller mot intrång.


7.9. Din användning av Webbplatsen och ditt deltagande i någon tjänst sker helt och hållet på ditt eget ansvar. Du använder tjänsterna och deltagandet på egen risk.


7.10. Du förstår att tjänsterna som tillhandahålls på Webbplatsen endast är av underhållningsvärde. Du förstår och godkänner att Webbplatsen och tjänsterna endast används för personligt nöje.


7.11. Du ska hålla Genesis skadelös och ska till fullo ersätta Genesis för alla kostnader, utgifter, skadeståndsskyldigheter och skador som kan uppstå till följd av din felaktiga användning av Webbplatsen eller deltagande i tjänsterna i strid med dessa villkor.


Genesis ansvar


7.12. Genesis ska inte ansvara för skada och/eller förlust som åsamkas en spelare som ett direkt eller indirekt resultat av:


a. spelarens användning av webbplatsen eller deltagande i spelen,

b. feltryck, feltolkning, missförstånd, felläsning, felöversättning, stavfel, läsningsfel,

c. force majeure och/eller någon annan liknande händelse;

d. datavirus, attack eller liknande händelse.


7.13. Genesis ska inte heller ansvara för skada och/eller förlust som åsamkas en spelare som ett direkt eller indirekt resultat av att spelaren:


a. gör insättningar på sitt spelkonto via en tredje parts kort eller konto;

b. begär uttag från sitt spelkonto till en tredje parts konto;

c. tillhandahåller felaktig information om sitt personliga konto i syfte att göra uttag från sitt spelkonto;

d. gör det möjligt för tredje part att använda hans spelkonto för att göra insättningar på eller uttag från spelarens spelkonto.


7.14. Ovan nämnda ansvarsfriskrivningar gäller inte i de fall där Genesis agerat grovt vårdslöst. Under inga omständigheter kan Genesis hållas ansvarig för indirekta skador.


Ansvar på grund av tekniskt avbrott/fel i spelsystem


7.15. Med de begränsningar som följer av denna punkt ansvarar Genesis för skada eller förlust som beror på avbrott eller tekniskt fel i utrustning som Genesis själv förfogar över om avbrottet/felet har orsakats av att Genesis har agerat vårdslöst. Genesis ansvarar inte för skada eller förlust som beror på avbrott eller tekniskt fel vid överföring av spel och/eller insatsbelopp eller vid avbrott eller tekniskt fel på Internetförbindelse, om inte detta beror på att Genesis agerat vårdslöst. Genesis ansvarar aldrig för skada eller förlust som uppkommit till följd av tekniskt fel, fördröjning eller problem med spelarens utrustning, internetanslutning eller leverantör av kommunikationstjänster.


8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER


8.1. Alla varumärken och kännetecken rörande Genesis ordmärke och Genesis logotyp, samt domännamn till tillhör webbplatserna, ägs av Genesis. All obehörig användning av dessa kan leda till Genesis vidtar rättsliga åtgärder.


8.2. All webbdesign, text, grafik, musik, ljud, fotografier, video, urval och arrangemang av dessa, sammanställda mjukvaruprogram, underliggande källkod, programvara och allt annat material som finns på webbplatsen är föremål för upphovsrätt och databasrättigheter som antingen ägs av Genesis med ensamrätt eller används under licens från en tredje parts rättighetsinnehavare. I den mån något material på webbplatsen kan laddas ner eller kopieras ska sådant material endast laddas ner till en personlig dator och får endast användas för ditt eget personliga bruk och inte kommersiellt. Genesis är innehavaren och den rättmätiga licenstagaren av rättigheterna till programvaran, tekniken och affärssystemen på denna webbplats. All obehörig användning av dessa kan leda till Genesis vidtar rättsliga åtgärder.


8.3. Din registrering på och användning av vårt system ger dig ingen rätt till ovan nämnda immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte använda någon automatisk eller manuell enhet för att övervaka några Genesis-webbplatser eller något innehåll på dem. All obehörig användning eller reproduktion kan leda till att Genesis vidtar rättsliga åtgärder.


9. KLAGOMÅL


9.1. Om du har ett klagomål avseende en transaktion, spel, eller annat, ska klagomålet ställas till Genesis inom skälig tid från det att du upptäckte saken. Klagomål som tas emot av Genesis inom två månader från det att du upptäckte saken anses alltid ha mottagits inom skälig tid.


9.2. Du rekommenderas att lämna in eventuella klagomål via Genesis kundsupport genom att använda kontaktuppgifterna på webbplatsen, men det går också bra att ta kontakt via chatt och per post.


9.3. Genesis prövar därefter inkomna klagomål och den aktuella spelaren kommer att informeras om Genesis beslut.


10. GÄLLANDE LAG OCH TVISTLÖSNING


10.1. Eventuella tvister eller anspråk med anledning av dessa villkor ska avgöras enligt svensk lagstiftning, med undantag för eventuella mer förmånliga lagar, regler eller förordningar till skydd för spelare eller konsumenter som gäller i det land där du är bosatt.


10.2. Du har även rätt att få en eventuell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden. För att få en tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Allmänna reklamationsnämndens beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.


10.3. Det går även bra att hänskjuta tvisten till EU:s online plattform för tvistelösning (Online Dispute Resolution, ODR) som återfinns här https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV.


11. ÄNDRINGAR OCH AVSKILJBARHET


11.1. Om någon del av dessa villkor är ogiltig enligt lag, ska de återstående delarna av dessa villkor fortsätta att gälla, såvida inte avskiljandet av den ogiltiga delen leder till en materiell förändring av en parts rättigheter eller skyldigheter.


11.2. Väsentliga ändringar av dessa villkor kommer du meddelas om i förväg via Webbplatsen, av Genesis, minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft.

Licensiering & reglering

Genesis Global Limited är ett bolag registrerad på Malta (C65325), och opererar i enlighet med landets lagar, med säte på följande adressen; 28, GB Buildings, Level 3, Watar Street, Ta’ Xbiex, XBX 1301, Malta. Du kan kontakta oss på +46 200 896 343 eller via email genom att klicka här. Genesis Global Limited är licensierad och reglerad av Spelinspektionen www.spelinspektionen.se med start den 1 Januari och fram till den 31 December 2023. Att spela kan vara skadligt. På vår Ansvarsfullt Spelande sida så hittar du verktyg som hjälper dig att behålla kontrollen och www.stödlinjen.se erbjuder stöd till personer med spelproblem.

 

ATT SPELA SOM MINDERÅRIG ÄR ETT BROTT.